Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Tinbergen Jan

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 94    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Tinbergen Jan:     more books (100)
 1. Central Planning by Jan Tinbergen, 1964-06
 2. Production, Income, and Welfare: The Search for an Optimal Social Order by Jan Tinbergen, 1985-06-01
 3. Economic development and planning: Essays in honour of Jan Tinbergen
 4. Tinbergen Lectures on Organization Theory (Texts and Monographs in Economics and Mathematical Systems) by Martin J. Beckmann, 1988-03-21
 5. Economic Development & Planning - Essays in Honour of Jan Tinbergen by Willy Sellekaerts, 1975
 6. A case of limited physics transfer: Jan Tinbergen's resources for re-shaping economics (Tinbergen Institute research series) by Marcel Boumans, 1992
 7. Econometrics and economic theory: Essays in honour of Jan Tinbergen
 8. Econometrics and Economic Theory - Essays in Honour of Jan Tinbergen by Willy (ed.) Sellekaerts, 1975
 9. Jan Tinbergen and Modern Economics: 20 Collected Articles from the Indian Journal of Applied Economics
 10. International trade and finance: Essays in honour of Jan Tinbergen
 11. Income distribution: Analysis and policies by Jan Tinbergen, 1975
 12. Econometric Business Cycle Research (1940) by Jan Tinbergen, 2010-08-31
 13. International economic integration by Jan Tinbergen, 1954
 14. Mathematical models of economic growth (Economics handbook series) by Jan Tinbergen, 1962

1. Jan Tinbergen
Jan Tinbergen, 19031994. Tinbergen Frisch. Major works of Jan Tinbergen Bestimmung und Deutung von Angebotskurven , 1930, ZfN;
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/tinbergen.htm
Jan Tinbergen, 1903-1994.
Tinbergen shared the first Nobel Memorial Prize in 1969 with Ragnar Frisch Major works of Jan Tinbergen
 • "Bestimmung und Deutung von Angebotskurven", 1930, ZfN "Ein Schifbauzyklus?", 1931, WWA "The Notion of Horizon and Expectancy in Dynamics Economics", 1933, Econometrica "Annual Survey: Suggestions on Quantitative Business Cycle Theory", 1935, Econometrica Grondproblemen der Theoretische Statistik An Econometric Approach to Business Cycle Problems "Statistical Evidence on the Acceleration Principle", 1938, Economica Statistical Testing of Business Cycle Theories , 2 volumes, 1939. "Econometric Business Cycle Research", 1940, RES "Critical Remarks on Some Business Cycle Theories", 1942, Economerica "An Acceleration Principle for Commodity, Stockholding and a Short Cycle Resulting from it", 1942, in Lange et al., editors, Studies in Mathematical Economics and Econometrics "Ligevaegtstyper og Kunjukturbevaegelse", 1944, Nordik Tidskrift for Teknisk Okonomi "Some Problems in the Explanation of Interest Rates", 1947

2. WIEM: Tinbergen Jan
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl T......tinbergen jan (19031994), brat N. Tinbergena, ekonomista i ekonometryk holenderski.1929-1936 pracownik Glównego Biura Statystycznego, w latach
http://wiem.onet.pl/wiem/010fa0.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Ekonomia, Holandia
Tinbergen Jan widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Tinbergen Jan (1903-1994), brat N. Tinbergena , ekonomista i ekonometryk holenderski. 1929-1936 pracownik G³ównego Biura Statystycznego, w latach 1936-1938 oddelegowany do pracy w  Lidze Narodów w Genewie. Po II wojnie ¶wiatowej dyrektor Holenderskiego Rz±dowego Centralnego Biura Planowania w Hadze (1945-1955), 1933-1973 profesor w Holenderskiej Szkole Ekonomicznej, 1973-1975 na Uniwersytecie im. Erazma w Rotterdamie. Zajmowa³ siê teoriami cyklu koniunkturalnego i ich zastosowaniem w odbudowuj±cych siê po wojnie gospodarkach europejskich, pó¼niej problematyk± pomocy gospodarczej i reform w krajach s³abo rozwiniêtych gospodarczo oraz zasadami podzia³u dochodów. W 1969 wraz z  R. Frischem otrzyma³ Nagrodê Nobla (pierwsz± w dziedzinie ekonomii) za wk³ad w rozwój ekonometrii - metody mierzenia zale¿no¶ci gospodarczych przy zastosowaniu modeli matematycznych i technik statystycznych. G³ówne prace: Statistical Testing of Business-Cycle Theories Wprowadzenie do ekonometrii (1941, wydanie polskie 1957)

3. WIEM: Tinbergen Nikolaas
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl T...... zwierzecych. Powiazania. Dawkins Richard, Nobla Nagrody, 19711975,tinbergen jan, Lorenz Konrad Zachariasz, wiecej ». Copyright
http://wiem.onet.pl/wiem/00dacb.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Zoologia, Etnografia, Holandia
Tinbergen Nikolaas widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Tinbergen Nikolaas (1907-1988), holenderski zoolog i etolog, brat ekonomisty J. Tinbergena . 1947-1949 profesor uniwersytetu w Lejdzie (Leiden), od 1949 wspó³pracownik uniwersytetu w Oksfordzie, od 1966 profesor tego¿ uniwersytetu. Prowadzi³ badania nad zachowaniem siê zwierz±t (uznany za jednego z twórców nowoczesnej etologii). Swoje badania naukowe przedstawi³ m.in. w ksi±¿kach: The Herring Gull's World (1960), opisuj±cej zachowanie siê mew i sposoby zdobywania przez nie po¿ywienia, oraz Ethologie der Säugetiere W 1973 otrzyma³ Nagrodê Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, wraz z austriackimi badaczami K. von Frischem i  K. Lorenzem , za odkrycia dotycz±ce etologii spo³eczeñstw zwierzêcych. Powi±zania Dawkins Richard Nobla Nagrody, 1971-1975 Tinbergen Jan Lorenz Konrad Zachariasz ... do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

4. WorldBook General Reference Encyclopedia > Social Science > Economics > Biograph
WorldBook General Reference Encyclopedia Social Science Economics Biographies Tinbergen, Jan Curriculum Vitae of Jan tinbergen jan TINBERGEN .
http://www.s-books.com/worldbookgeneral/Social Science/Economics/Biographies/Tin

WorldBook General Reference Encyclopedia
Social Science Economics Biographies ... Tinbergen, Jan Tinbergen, Jan Search the Web with WorldBook All of Surfable Books Match: All Any Boolean
Documents 1 - 10 of 113 on the subject : Tinbergen, Jan Add to my e-mail alerts TINBERGEN , Jan
TINBERGEN , Jan TINBERGEN , Jan , ... TINBERGEN , Jan (1903- ), Dutch economist and Nobel laureate, born in The Hague ...
Found by: Google2 , HotBot
http://www.fwkc.com/encyclopedia/low/articles/t/t025001081f.html

xrefer - Tinbergen , Jan (1903 - 1994)
xrefer - Tinbergen , Jan (1903 - 1994) ... Tinbergen , Jan (1903 - 1994), A Dutch ... of Economics in Rotterdam, Tinbergen jointly won, with Frisch ... the Netherlands Central Planning Bureau , where he formulated ...
Found by: Google , Google2
http://www.xrefer.com/entry/446443

Tinbergen, Jan, an Encarta Encyclopedia Article Titled "Tinbergen, Jan"
Tinbergen, Jan #32;(1903-1994), Dutch economist and Nobel laureate, born in The Hague. In 1933 he became a professor of development planning at the Netherlands School of Economics, Rotterdam. In the 1930s he was a
Found by: HotBot
http://encarta.msn.com/index/conciseindex/35/0351b000.htm

5. WorldBook General Reference Encyclopedia > Social Science > Economics > Biograph
WorldBook General Reference Encyclopedia Social Science Economics Biographies Tinbergen, Jan Tinbergen, Jan. Jan tinbergen jan Tinbergen , 19031994.
http://www.s-books.com/worldbookgeneral/Social Science/Economics/Biographies/Tin

WorldBook General Reference Encyclopedia
Social Science Economics Biographies ... Tinbergen, Jan Tinbergen, Jan Search the Web with WorldBook All of Surfable Books Match: All Any Boolean
Documents 11 - 20 of 113 on the subject : Tinbergen, Jan Add to my e-mail alerts Tinbergen Institute
Tinbergen Institute ... Amsterdam (VU). The Institute is founded in 1987 and named after Professor Jan Tinbergen , Dutch Nobel Prize laureate in economics in 1969. The Tinbergen ...
Found by: Google2
http://www.tinbinst.nl/home.html

Tinbergen Institute
Tinbergen Institute ... Vrije Universiteit Amsterdam (VU). The Institute was founded in 1987 and named after Professor Jan Tinbergen , Dutch Nobel Prize laureate in economics in 1969. ...
Found by: Google2
http://www.konbib.nl/dutchess/83/04/info-2025.html

EI Professional Profiles
Home Site Search Feedback CERGE-EI Home Page Cesky Site Map Academy of Sciences CERGE Home Page EI Professional Profiles AUSTIN, Andrew KEJAK, Michal STUDENA, Ivana BOHACEK, Radim KINOSHITA, Yuko SVEJNAR, Jan BOHATA, Marie KOCENDA, E
Found by: HotBot
http://www.ei.cas.cz/people/profiles.htm

6. Tinbergen
Jan Tinbergen. Born 12 April 1903 in The Hague, Netherlands Died 9June 1994 in Netherlands. Jan Tinbergen's father was a schoolmaster.
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Tinbergen.html
Jan Tinbergen
Born: 12 April 1903 in The Hague, Netherlands
Died: 9 June 1994 in Netherlands
Click the picture above
to see two larger pictures Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Jan Tinbergen 's father was a schoolmaster. Jan attended the Hogere Bugerschool in The Hague. This was a special type of school which was designed for children of middle class parents who were aspiring to better their status. These schools allowed entry to the university system after passing additional examinations in Latin and Greek and this Tinbergen did entering the University of Leiden in 1921. He studied mathematics and theoretical physics at the University of Leiden and was most influenced there by Ehrenfest . Writing in the newspaper NRC-Handelsblad in 1987 he said of his teachers at Leiden:- To Ehrenfest I owe a great deal. I studied physics at a time when a number of fascinating persons were there together. Ehrenfest would not instruct as such, as he preferred dialogue. Thanks to him I could participate in discussions with Albert Einstein . Also Kamerling Onnes

7. Tinbergen Institute - Jan Tinbergen
Jan Tinbergen. The Tinbergen Institute takes its name from Jan Tinbergen(19031994), equally famous as a scholar and a public figure.
http://www.tinbergen.nl/about/tinberg.html
Jan Tinbergen
As a socialist, Tinbergen firmly believed that optimal economic and social conditions can be achieved by rational government policies. In later years - after 1960 - he applied these ideas to the economic world order, but to his disappointment his proposals met with little success. He continued to work and publish until his death, and died as a revered and widely honoured scholar and public figure at the age of 91. Reference Return

8. Http://www.NEC.or.id
Jan Tinbergen Scholarships Programme (NFPTSP). (For Student Exchange).Target Group. Aim of the Jan Tinbergen Scholarships Programme (NFP-TSP).
http://www.netherlandsembassy.or.id/html/nec-tinbergen.cfm
INDONESIA http://www.netherlandsembassy.or.id Home
News

Embassy Affairs
...
NEC
Sorry, the page you requested no longer exists. You will be re-directing to new website within 10 seconds. If it is not changed, Please click here for Netherlands Education Centre or you can browse to http://www.nec.or.id News Embassy Affairs Consular Affairs ...
HOME
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. S-3, Kuningan Jakarta 12950, Indonesia Tel. +62 21 525-1515 Fax. +62 21 570-0734
The Royal Netherlands Embassy - Jakarta accepts no legal liability for incorrect information provided by the Internet sites to which reference is made through this Internet site. No rights can be derived from the text on this Internet site.

9. Jan Tinbergen - Acapedia - Free Knowledge, For All
acapedia.org home acapedia feedback. Friends of Acapedia Jan Tinbergen. FromWikipedia, the free encyclopedia. (There is currently no text in this page).
http://acapedia.org/aca/Jan_Tinbergen
var srl33t_id = '4200';

10. EUR-RSE-Master Of Science_RSE_tinbergen
Jan Tinbergen, Jan Tinbergen (19031994). On April 12, 2003 it ishundred years ago that Jan Tinbergen was born. He was, together
http://www.few.eur.nl/few/edu/master/rse/tinbergen.htm
Jan Tinbergen
Jan Tinbergen (1903-1994)
On April 12, 2003 it is hundred years ago that Jan Tinbergen was born. He was, together with Ragnar Frisch, the first Nobel laureate in economics. During forty years (from 1933 till 1973) Tinbergen worked at the Netherlands School of Economics which merged with the Medical Faculty Rotterdam to become the Erasmus University Rotterdam in his retirement year 1973. Jan Tinbergen started his academic career as a theoretical physicist. But, still as a student in Leiden, he was appalled by the conditions of poverty in which the local population lived. And, thus, wishing to make a contribution to the combat against such social evils, he decided in 1929, after his graduation and having obtained a doctorate in mathematics and physics, to become an economist. This decision is characteristic of Tinbergen and his attitude towards science. The hundreds of articles he wrote and the pathbreaking contributions he made to economic science were always inspired by social problems he observed. For example, during the great depression of the 1930s, he worked on business cycles and, together with others, laid the foundations for econometrics. In 1969 his contribution earned him, with co-laureate Ragnar Frisch, the first Nobel Prize in economics. Other examples are his pioneering work in economic policy and development planning. During his long life Tinbergen inspired many people. To his students and colleagues he was a gifted teacher who regularly offered remarkably lucid and refreshing insights and who appeared to be capable of multiple contributions to the field of economics. Others admired his compassion with the poor and his active participation in social movements. He deeply influenced the lives of many.

11. Jan Tinbergen College
Met informatie over de school, er is een fotopagina, een agenda en een chat.
http://www.jantinbergencollege.nl/

12. Economics 1969
Ragnar Frisch. jan tinbergen. 1/2 of the prize
http://www.nobel.se/economics/laureates/1969
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes" Ragnar Frisch Jan Tinbergen 1/2 of the prize 1/2 of the prize Norway the Netherlands Oslo University
Oslo, Norway The Netherlands School of Economics
Rotterdam, the Netherlands b.1895
d.1973 b.1903
d.1994 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
Presentation Speech
Ragnar Frisch
Autobiography
...
Prize Lecture
The 1969 Prize in:
Physics

Chemistry

Physiology or Medicine
Literature ... Economic Sciences Find a Laureate: Last modified June 16, 2000 The Official Web Site of The Nobel Foundation

13. Jan Tinbergen - Curriculum Vitae
jan tinbergen – Curriculum Vitae. Born, 1903, The Hague, Netherlands. FromNobel Lectures, Economic Sciences 19691980. jan tinbergen died in 1994.
http://www.nobel.se/economics/laureates/1969/tinbergen-cv.html
Born 1903, The Hague, Netherlands Education Leyden University , Doctor of Physics Academic appointments Professor at the Netherlands School of Economics , teaching various subjects; fulltime from 1956 onwards, when subject became Development Programming Non-academic offices Statistician for Business Cycle Research, Central Bureau of Statistics Expert, temporarily attached to League of Nations Secretariat Director of Central Planning Bureau of Netherlands Government Advisor to governments of various developing countries (United Arab Republic, Turkey, Venezuela, Surinam, Indonesia, Pakistan and other countries, occasionally) and to international organizations (European Coal and Steel Community, International Bank for Reconstruction and Development United Nations Secretariat and other specialized and regional organizations) Honors and honorary degrees Member of Royal Netherlands Academy of Science and some foreign academies, honorary doctor of fifteen universities, mostly European.

14. Jan Tinbergen Winner Of The 1969 Nobel Prize In Economics
jan tinbergen, a Nobel Prize Laureate in Economics, at the Nobel PrizeInternet Archive. jan tinbergen. 1969 Nobel Laureate in Economics
http://almaz.com/nobel/economics/1969b.html
J AN T INBERGEN
1969 Nobel Laureate in Economics
  for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes.
Background
  Born: 1903-1994
  Residence: The Netherlands
  Affiliation: The Netherlands School of Economics, Rotterdam
Book Store Featured Internet Links Links added by Nobel Internet Archive visitors Back to The Nobel Prize Internet Archive
Literature
Peace ... Medicine We always welcome your feedback and comments

15. Index Of Nobel Laureates In Economics
Spence, A. Michael, 2001. Stigler, George J. 1982. Stiglitz, Joseph E. 2001. Stone,Sir Richard, 1984. tinbergen, jan, 1969. Tobin, James, 1981. Vickrey, William, 1996.
http://almaz.com/nobel/economics/alpha.html
ALPHABETICAL LISTING OF NOBEL PRIZE LAUREATES IN ECONOMICS
Name Year Awarded Akerlof, George A. Allais, Maurice Arrow, Kenneth J. Becker, Gary S. ... Heckman, James J. 2000/td> Hayek, Friedrich August Von Hicks, Sir John R. Kahneman, Daniel Kantorovich, Leonid Vitaliyevich ... McFadden, Daniel L. 2000/td> Meade, James E Merton, Robert C. Miller, Merton M. Mirrlees, James A. ... Medicine We always welcome your feedback and comments

16. Jan Tinbergen Winner Of The 1969 Nobel Prize In Economics
jan tinbergen, a Nobel Prize Laureate in Economics, at the Nobel Prize Internet Archive. jan tinbergen. 1969 Nobel Laureate in Economics
http://www.almaz.com/nobel/economics/1969b.html
J AN T INBERGEN
1969 Nobel Laureate in Economics
  for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes.
Background
  Born: 1903-1994
  Residence: The Netherlands
  Affiliation: The Netherlands School of Economics, Rotterdam
Book Store Featured Internet Links Links added by Nobel Internet Archive visitors Back to The Nobel Prize Internet Archive
Literature
Peace ... Medicine We always welcome your feedback and comments

17. Tinbergen, Jan
encyclopediaEncyclopedia tinbergen, jan, yän tin'ber gun PronunciationKey. tinbergen, jan , 1903–94, Dutch economist, cowinner
http://www.infoplease.com/cgi-bin/id/CE051913

The # 1 wireless color security cam! Ultimate home movie !

Genuine Indian and Asian astrology reports and consultations by reputed Vedic Astrologers.

Step-by-step guide to finding money for a growing business

All Infoplease All Almanacs General Entertainment Sports Biographies Dictionary Encyclopedia Infoplease Home Almanacs Atlas Dictionary ...
Fact Monster

Kids' reference
Info:Daily

Fun facts
Homework

Center
Newsletter You've got info! Help Site Map Visit related sites from: Family Education Network Encyclopedia Tinbergen, Jan u n] Pronunciation Key Tinbergen, Jan , Dutch economist, co-winner with Ragnar Frisch Economic Policy: Principles and Design Shaping the World Economy (1963), and Development Planning tinamou Tinbergen, Nikolaas Search Infoplease Info search tips Search Biographies Bio search tips About Us Contact Us Link to Infoplease ... Privacy

18. Tinbergen
Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Tinbergen.html
Jan Tinbergen
Born: 12 April 1903 in The Hague, Netherlands
Died: 9 June 1994 in Netherlands
Click the picture above
to see two larger pictures Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Jan Tinbergen 's father was a schoolmaster. Jan attended the Hogere Bugerschool in The Hague. This was a special type of school which was designed for children of middle class parents who were aspiring to better their status. These schools allowed entry to the university system after passing additional examinations in Latin and Greek and this Tinbergen did entering the University of Leiden in 1921. He studied mathematics and theoretical physics at the University of Leiden and was most influenced there by Ehrenfest . Writing in the newspaper NRC-Handelsblad in 1987 he said of his teachers at Leiden:- To Ehrenfest I owe a great deal. I studied physics at a time when a number of fascinating persons were there together. Ehrenfest would not instruct as such, as he preferred dialogue. Thanks to him I could participate in discussions with Albert Einstein . Also Kamerling Onnes

19. Bigchalk: HomeworkCentral: Tinbergen, Jan (Economic)
Looking for the best facts and sites on tinbergen, jan? HIGH SCHOOL BEYOND Philosophy Philosophers Economic tinbergen, jan.
http://www.bigchalk.com/cgi-bin/WebObjects/WOPortal.woa/Homework/High_School/Phi
Home About Us Newsletters My Products ... Product Info Center
Email this page
to a friend!
K-5
Tinbergen, Jan

document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('');
 • World Book Online Article on TINBERGEN, JAN
 • Brief Biography (Encarta)
 • Career Profile
 • Curriculum Vitae (Nobel Site) ... Contact Us
 • 20. Bigchalk: HomeworkCentral: Tinbergen, Jan (Economic)
  Looking for the best facts and sites on tinbergen, jan? This MIDDLE SCHOOL Philosophy Philosophers Economic tinbergen, jan. World
  http://www.bigchalk.com/cgi-bin/WebObjects/WOPortal.woa/Homework/Middle_School/P
  Home About Us Newsletters My Products ... Product Info Center
  Email this page
  to a friend!
  K-5
  Tinbergen, Jan

  document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('');
 • World Book Online Article on TINBERGEN, JAN
 • Brief Biography (Encarta)
 • Career Profile
 • Curriculum Vitae (Nobel Site) ... Contact Us
 • A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 94    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter